ring ring ring she

百度Du Ring戒指投影仪 愚人节玩笑成真?

据百度视频官方微博透露,Du Ring投影仪是全世界最小的高清投影仪,最小直径仅18mm,重22.8克,可如戒指般直接戴在手指上;Du Ring最大可投射50寸屏幕,通过无线...

站长之家

The Bling Ring

GQ男士网,提供与The Bling Ring有关的时尚资讯和关于The Bling Ring的图片,让你轻松掌握关于The Bling Ring的海量资讯。

GQ男士网

gold wedding ring:见证岁月里爱的痕迹

日本设计公司Torafu Architects日前设计一款结婚戒指“gold wedding ring”,跟一般戒指不同的地方在于,其表面上镀有一层银物质,会随时间的流逝被磨损,露出底下的黄金...

新浪